Anonim

Oto Sprawiedliwy przychodzi do nas grze­szników, aby z grzeszników uczynić spra­wiedliwych; Święty przychodzi do bezboż­nych, aby uczynić nas świętymi; pokorny przychodzi do pysznych, aby z pysznych uczynić pokornych.

Reklama

Ten okres, drodzy bracia, nie bez powodu nazywa się adwentem (przybyciem) Pana. Dlatego bowiem święci Ojcowie zaczęli ob­chodzić adwent Pański i wygłaszać w czasie tych dni kazania do ludu, aby wszyscy wierni przygotowali się i poprawili, by mo­gli godnie obchodzić Narodzenie Pana i Bo­ga. Bo gdyby ktoś z was miał przyjąć w dom swój seniora, oczyściłby dom ze wszystkich brudów i nieczystości, przygotowałby na­tomiast wedle swej możliwości wszystko, co byłoby konieczne i godne. Jeżeli więc tak postępuje śmiertelnik, mając przyjąć śmier­telnika, to ileż więcej powinno się oczyścić stworzenie, aby spodobać się swemu Stwo­rzycielowi przychodzącemu w ciele?

Oto Sprawiedliwy przychodzi do nas grze­szników, aby z grzeszników uczynić spra­wiedliwych; Święty przychodzi do bezboż­nych, aby uczynić nas świętymi; pokorny przychodzi do pysznych, aby z pysznych uczynić pokornych. Cóż więcej? Ten, który z istoty swojej jest dobry, przychodzi do lu­dzi przepełnionych złem.

Dlatego zachęcamy, abyście w ciągu tych dni szczodrzej rozdawali jałmużnę, abyście częściej przychodzili do kościoła, abyście wyznawali swe grzechy z całą prostotą ser­ca, abyście się wstrzymywali nie tylko od wszelkiej nieczystości, ale i od własnych żon, abyście daleko od siebie odrzucali gniew, oburzenie, krzyki i przekleństwa, py­chę i samochwalstwo razem z wszystkimi przyjemnościami cielesnymi, aby, gdy na­dejdzie dzień Narodzenia Pańskiego, mogli go święcić z pożytkiem dla waszego zba­wienia.

A tak jak wielu troszczy się o bogactwa cielesne i o cenne szaty, aby wydawać się w tym dniu znakomitszymi od innych, tak i wy troszczcie się bardziej o bogactwa i sza­ty duchowe, bo tak jak dusza lepsza jest od ciała, tak rozkosze duchowe lepsze są od roz­koszy cielesnych. I jest rzeczą o wiele bar­dziej wartościową duszę ozdabiać cnotami niż odziewać ciało cielesnymi szatami.

To napomnienie kieruję do was, bracia, aby ci, którzy są dobrymi, przez nie stali się lepszymi, a ci, którzy uznają, że są złymi, z pewnością się nawrócili, aby także i oni zasłużyli na to, by w dniu Narodzenia Pań­skiego mogli się cieszyć duchowo, gdy bę­dzie obecny On, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez nieskończone wieki wieków. Amen.

 

 

Tekst pochodzi z: Ojcowie żywi, Kraków 1982


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Zobacz

Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )
  Pobieranie...

  Reklama

  « » Styczeń 2018
  N P W Ś C P S
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10

  Reklama

  Pobieranie...

  Reklama