Wielka Środa

ks. Piotr Alabrudziński

dodane 11.04.2017 23:45

Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

...uwolnił nas spod władzy szatana, spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli i dostąpili łaski zmartwychwstania. Przez naszego Pana…

Konieczność i łaska. I jeszcze skomplikowane życie, w którym wcale nie tak łatwo rozróżnić jedno od drugiego. Tak często łaskę bierze się za smutną konieczność, a to, co jest niewolą jako łaskę… Naucz mnie, Panie, sztuki rozumienia i rozróżniania konieczności od łaski.