Niedziela Palmowa

ks. Piotr Alabrudziński

dodane 08.04.2017 20:00

Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania...

...sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana…

Nauka płynąca z Jego męki? Bez odrobienia tej lekcji nie da się przyjąć daru Zmartwychwstania. Tylko wcale nie jest tak łatwo pojąć tę naukę. Trudniej w sobie, niż w ogólności…