Propozycje śpiewow - 16 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 04.05.2017 12:01

Świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski.

Śpiew na wejście:
Złącz, Panie, miłujących Cię (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszę świętą rozpocznijmy śpiewem „Złącz, Panie, miłujących Cię”, który nawiązuje do kolekty: „Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, † spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, * za które oddał życie święty Andrzej, męczennik”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Tyś w Wieczerniku (zwrotka nr 1)
Podejmijmy wezwanie: „Aby stanowili jedno”, które słyszeliśmy w Ewangelii i śpiewajmy pieśń „Tyś w Wieczerniku”.
 
Śpiew na Komunię:
Jeden chleb (zwrotka od nr 1 do nr 2)
W nawiązaniu do antyfony na Komunię: „Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało, * wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba”, śpiewajmy pieśń „Jeden chleb”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przyjąwszy Ciało Pańskie prośmy o jedność wszystkich chrześcijan śpiewem „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”.
 
Śpiew na zakończenie:
Jezu, zostań w nas (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Mszę świętą dzisiejszego święta zakończmy śpiewem „Jezu, zostań w nas”.