Propozycje śpiewów - 1. Niedziela Adwentu

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 26.11.2009 20:18

Numery: DN – Droga do nieba SS – Śpiewnik Siedleckiego 2001 ExD – Exsultate Deo 2004

Wejście:

Do Ciebie wznoszę serce me
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście, fragmentu Psalmu 25.

Przygotowanie darów:

Słychać głos strażnika w dali
Dzisiejsza Ewangelia napomina nas: „Czuwajcie i módlcie się”. Bądźmy zawsze gotowi na przyjście Pana w dniu ostatnim

Komunia:

W czasie świętym adwentowym
Druga zwrotka tej pieśni bezpośrednio nawiązuje do dzisiejszej antyfony na komunię: „Pan obdarzy błogosławieństwem, a nasza ziemia wyda swój owoc.”

Uwielbienie:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Uwielbiajmy Boga Ojca za to, iż w swej miłości podtrzymuje nas „w drodze do nieba i uczy całym sercem miłować to, co wieczne” (z modlitwy po komunii).

Zakończenie:

Oto Pan Bóg przyjdzie
Na zakończenie zaśpiewajmy tradycyjną antyfonę adwentową.
Tagi: