Propozycje śpiewów - 2. Niedziela Adwentu

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 03.12.2009 13:42

Numery: DN – Droga do nieba SS – Śpiewnik Siedleckiego 2001 ExD – Exsultate Deo 2004 Numeracja zwrotek wg DN.

Wejście:

Oto Pan przybywa
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście, „oto Pan przyjdzie, by zbawić narody” oraz słów dzisiejszej Ewangelii, w której czytamy wezwanie skierowany do nas wszystkich: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!”

Przygotowanie darów:

Grzechem Adama
Słowa tej pieśni nawiązują do dzisiejszej Modlitwy nad Darami, której tekst mówi, iż „brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować”, lecz jednak ufnie wznosimy prośby do Pana o „deszcz na ziemskie niwy”.

Komunia:

Głos wdzięczny z nieba wychodzi
Pieśń ta, nawiązując do antyfony na komunię, mówi o radości płynącej ze spodziewanego i oczekiwanego przyjścia Syna Bożego – w dzień Jego narodzenia, jak i w dniu ostatnim

Uwielbienie:

Niechaj będzie uwielbiony Bóg
Uwielbiajmy Boga Ojca, który lud swój, Lud wybrany, zawsze ma w swojej pieczy.

Zakończenie:

Oto Pan Bóg przyjdzie
Na zakończenie zaśpiewajmy tradycyjną antyfonę adwentową


Tagi: