Propozycje śpiewów - Narodzenie Pańskie 2009

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 21.12.2009 22:42

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo wyd. IX

Wejście:
Msza w nocy: Wśród nocnej ciszy

Pośród nocy głos się rozchodzi: narodził się nam Zbawiciel!
Msza w dzień: Gdy się Chrystus rodzi

Radujmy się z narodzenia Pana! Wraz z aniołami wyśpiewujmy „Gloria!”

Przygotowanie darów:
W żłobie leży

Adorujmy Dzieciątko położone w ubogiej stajence.

Komunia:
Pójdźmy wszyscy do stajenki

W nawiązaniu do śpiewu przed Ewangelią: „Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.”

Uwielbienie:
Ciebie Boga wysławiamy


Zakończenie:
Bóg się rodzi

Niech Dzieciątko błogosławi nam wszystkim!
Tagi: