Leon Wielki, Alkuin i prefacja o Trójcy Świętej

Ks. Dominik Ostrowski

dodane 05.06.2009 12:45

Refleksje historyczno-teologiczne. Choć Autor woli, by nazwać je notatkami na marginesie...

Mylnie rozumując, myślałem, że prefacja o Trójcy pochodzi najwcześniej z późnego średniowiecza, bo jest taka jakaś... dogmatyczna :)

Ty z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.
ORATIONES ET PRAECIS IN DOMINICA OCTAUORUM PENTECOSTEN
LIBER I. LXXXIIII
680 Uere dignum: qui cum unigenito filio tuo et sancto spiritu unus es deus, unus es dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitatis substantiae. Quod enim de tua gloria reuelante te credimus, hoc de filio tuo, hoc de spiritu sancto sine differentia discritione sentimus, ut in confessione uerae sempiternique deitatis et in personis proprietas et essentiae unitas et in maiestate adoretur aequalitas. Quem laudant angeli.


Leon Wielki

sine discritioneTractatus septem et nonaginta

Alkuin?

prefacja ta, stosowana do dzisiaj, została skomponowana prawdopodobnie w V w. na podstawie tekstów papieża św. Leona Wielkiego (440-461), a modlitwy liturgiczne na Mszę wotywną o Trójcy Świętej ułożył mnich Alkuin z Yorku ok. 800 r.(http://www.oltarz.pl/index.php?action=show&id;=859)


została skomponowana prawdopodobnie w V

Święta dogmatu, moda, erudycja i pośpiechniedziele tematyczne

centonizzazioneNieufny Rzym

niektórzy przyjęli obyczaj obchodzenia święta Najświętszej Trójcy w dzień oktawy Zesłania Ducha Świętego, inni w ostatnią niedzielę roku kościelnego. Kościół w Rzymie nie przyjmuje tego zwyczajuponieważ wspomnienie Św. Trójcy jest celebrowane każdej niedzieli, jak również w dni powszednie


Słabość Rzymu, siła GaliiA więc?

dziękczynienie


PentecosteArtykuł pochodzi ze stronyLiturgista.plRedakcja dziękuje Autorowi za wyrażenie zgody na publikację.
Tagi: