Wielki Poniedziałek

ks. Robert Mac

dodane 10.04.2017 21:37

Wszechmogący, wieczny Boże, daj nam tak sprawować misteria męki Pańskiej...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

...abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana…

Przeżywamy najważniejsze wydarzenia naszej wiary. Wspominamy wielką tajemnicę zwycięstwa życia nad śmiercią. Jest tylko pytanie: jak ją przeżyć, aby ten czas przyczynił się do odmiany naszych serc, zbliżając je do Boga? Ostatni tydzień przed świętami, często upływa na przygotowaniach, gorączkowym robieniu zakupów, porządków i zabieganiu, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik… tak, to jest ważne, ale przychodzi czas, gdy trzeba zadbać o świątynię serca, by mógł tam zamieszkać Pan. Bóg tego przede wszystkim dla nas pragnie. Teraz jest ten wyjątkowy czas, w którym będziemy uobecniać w liturgii najważniejsze wydarzenia na świecie. Bóg chce mówić do mnie, przygotowując serce, do spotkania z Sobą. Dlatego kieruje swoje słowa pouczenia i zachęty: „Ucisz się Izraelu i posłuchaj” (Pwt 27, 8). Nie gardzimy tym zaproszeniem. Wyciszmy zatem wszystko co zakłóca głos Boga i posłuchajmy, co chce nam powiedzieć, bo prawdziwa wiara rodzi się ze słuchania, a tym co się słyszy jest słowo Boga.