20. tydzień zwykły

ks. Piotr Alabrudziński

dodane 19.08.2017 20:00

Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

...gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana...

Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie – tak się dziś modlimy. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany – tak uczy św. Paweł w Liście do Rzymian (Rz 5, 5). Kogo słuchać? Po co się modlić o coś, co już mamy (bo rzeczywiście – Paweł nie kłamie)? Jest chyba tylko jedno, ale za to właściwe, uzasadnienie. Żeby to wreszcie odkryć i według tego żyć. Swoją drogą, jak łatwo przychodzi nam, chrześcijanom, z miłości Boga do człowieka robić tabu...