Refleksja na dziś

Środa 24 lutego 2016

Czytania » Niewygodny

Niegodziwi rzekli: «Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! (Jr 18, 18-20).

Prawda wyzwala potrzebujących nawrócenia, ale również powoduje bunt występnych. Ci ostatni zrobią wszystko, żeby uciszyć niewygodnego głosiciela prawdy. Doświadczył tego prorok Jeremiasz, który w trudnej po ludzku sytuacji, pozbawiony posłuchu wśród ludu Judy i prześladowany, modlił się ufnie do Boga.

Jak zauważa Norwid: „Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna”. Jednocześnie taki głosiciel staje się niewygodny. Dla głosicieli prawdy przewodnikiem i mocą jest Jezus, „światłość świata”, który daje kroczącym za Nim „światło życia”. „Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”, wskazuje nam dziś drogę prawdy, która staje się drogą wielkopostnej przemiany i zmierza ku wielkanocnemu zwycięstwu nad cieniem fałszu i mrokami kłamstwa.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Post z papieżem Franciszkiem

Jezus pomaga nam zawsze pokonywać pokusy bogactwa, próżności i pychy, które prowadzą do zniszczenia prawdy (14.02.2016).

Środa 2. tygodnia Wielkiego Postu

« » Maj 2018
N P W Ś C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie...