Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Styczeń 2017
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Poniedziałek 16 stycznia 2017

Katolicy rzymscy:

2. tydzień zwykły
Wspomnienia: Marcelego I (p)
Rozważania:

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. - Św. proroka MALACHIASZA i św. męczennika GORDIUSZA

Prawosławni:

Tydzień XXXI po Pięćdziesiątnicy.
święci dnia: mniszka Genowefa; pror. Malachiasz; męcz. Gordiusz, setnik; ihumen Findlugan z Islay; mniszka Tomaida z Konstantynopola

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Styczeń 2018
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie...