Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
24 Maja 2018r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 24 maja »
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (B) »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

Świętych równych apostołom CYRYLA i METODEGO, apostołów Słowian i św. męczennika MUCJUSZA, kapłana

Prawosławni:

święci dnia
▫ rów. ap. Cyryl
▫ rów. ap. Metody, arcybiskup Moraw i Panonii
▫ rów. ap. Rościsław, książę wielkomorawski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-