XXIX Niedziela Zwykła

Być misjonarzem Jezusa. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.


Wstęp do liturgii

Gromadzimy w Święty Dzień przy ołtarzu Pana , aby złożyć razem z Nim dobremu Bogu Eucharystyczną Ofiarę Jego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa.

Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy w Kościele Powszechnym Tydzień intensywnej modlitwy w intencji Misji. Podczas tej Mszy św. prośmy Najwyższego, aby wspierał trud i poświęcenie pracy tylu misjonarzy i misjonarek, którzy głoszą ofertę zbawienia współczesnemu światu na wszystkich kontynentach ziemi.
Módlmy się również o nowe i święte powołania misyjne, aby nie zabrakło ludzi, którzy będą całym swoim życiem, energią i zapałem wsiewać ziarno ewangelicznej prawdy w ludzkie serca, które jeszcze Chrystusa nie znają.

Uznajmy na początku tych świętych celebracji naszą grzeszność, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć Bogu Ofiarę Jego Syna.

Wstęp do liturgii słowa

Każdy z nas jest powołany przez Boga do świętości. Bóg pragnie, abyśmy z ufnością przybliżyli się do Chrystusa, od którego możemy otrzymać łaskę przebaczenia i miłosierdzia.

Wpatrzeni w Jezusa Chrystusa – Najwyższego Kapłana i Sługę, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie” za innych. Wsłuchajmy się w Jego słowa, które wzywają nas do bezinteresownej służby naszym siostrom i braciom.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni w Imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który posila nas Ciałem i Krwią swoją, z wiarą módlmy się do Niego.

  1. Módlmy się za Kościół Boży, aby trwający synod wzbudził w nim zapał misyjny, szczególnie wśród młodych. Ciebie prosimy.
  2. Módlmy się za misjonarzy, którzy niosą Jezusa Chrystusa wszystkim tym, którzy Go nie znają, aby Bóg wspierał ich wysiłki i trud w służbie Kościołowi. Ciebie prosimy.
  3. Módlmy się o powołania do posługi misyjnej, aby nie zabrakło młodych serc, którzy całkowicie oddali by swoje życie dla służby Ewangelii. Ciebie prosimy.
  4. Módlmy się za ludzi głodujących, aby Jezus Chrystus – Chleb żywota udzielił im chleba powszedniego. Ciebie prosimy.
  5. Módlmy się za wszystkich, którzy modlitewnie i materialnie wspierają dzieła misyjne w świecie, aby mogli cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Ciebie prosimy.
  6. Módlmy się za zmarłych, którzy głosili Chrystusa na terenach misyjnych, aby w domu Ojca otrzymali nagrodę za ofiarę życia. Ciebie prosimy.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy dla współczesnego świata byli misjonarzami wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, aby udział w Eucharystii coraz bardziej nas jednoczył i uświęcał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją


Wyśpiewajmy Bogu chwałę za to, że nieustannie posyła nowych robotników na krańce świata, którzy niosą Ewangelię wszystkim ludziom.

Przed rozesłaniem

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Każdy z nas jest misjonarzem, który od momentu chrztu św. został włączony w misyjny szlak Kościoła. Idźmy z radością do naszych najbliższych i zanieśmy im Ewangelię Jezusa, która daje życie.

Niech Bóg umocni błogosławieństwem nas, abyśmy życiem świadczyli, że jesteśmy misjonarzami Jego Syna.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Październik 2020
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...