Propozycje śpiewów - XXXIII Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 10.11.2011 18:38

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Ochrzczeni w Chrystusie
Nuty w załączniku
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Pan mówi: Myśli moje są myślami pokoju a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.
 
Przygotowanie darów:
Jam jest Pasterz dobry
DN 213
W nawiązaniu do śpiewu przed Ewangelią: Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
 
Komunia:
Jezu, Jezu do mnie przyjdź
DN 271
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, w Panu Bogu pokładać nadzieję.
 
Uwielbienie:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
DN 309 ExD 580
Uwielbiajmy Boga i dziękujmy Mu za wielkie dzieła, których dokonał.
 
Procesja na zakończenie:
O Panie szukasz dzieci swych
Nuty w załączniku
Pomódlmy się o jedność Chrześcijan.

 
Tagi: