Propozycje śpiewów - Uroczystość Chrystusa Króla

opra.: Marta Żelazowska

dodane 17.11.2011 22:49

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Idziesz przez wieki
DN 618 ExD 456
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Baranek, który został zabity godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.
 
Przygotowanie darów:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
DN 203 ExD 443
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości, zatem o łaskę odnowy miłości w nas samych musimy prosić.
 
Komunia:
Cóż Ci Jezu damy
DN 617 ExD 525
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. Pan obdarzy swój lud pokojem.
 
Uwielbienie:
Niechaj będzie uwielbiony
DN 323, ExD 174
Uwielbiajmy Boga, Pana nad Panami.
 
Procesja na zakończenie:
Chrystus Wodzem
ExD 446
Oddajmy cześć Chrystusowi.