Chrystusa Króla

Piotr Alabrudziński

dodane 19.11.2011 14:15

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Jezus Królem, Władcą, Panem – czyli kim tak właściwie? Osobiście bardzo nie lubię ukrywania pozytywnych wartości pod płaszczem niewoli i uległości. Na całe szczęście dzisiejsza kolekta popiera nurt przeciwny. Jezus jako Król Wszechświata w żaden sposób nie zniewala. On daje wolność i to całemu stworzeniu. Dzięki tej wolności mogę rozpocząć służbę na Jego chwałę. Jezus jako Król jest również wzorem, bo przecież król, władca, to ktoś, kogo warto naśladować, kto pokazuje sens. Dziękuję Ci Jezu za to, że jesteś takim właśnie Królem, za to, że nadajesz sens światu i mojemu życiu.