Propozycje śpiewów - I Niedziela Adwentu

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 24.11.2011 12:02

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Tylko Bóg mi dopomoże
DN 243 ExD 586
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony.
 
Przygotowanie darów:
Grzechem Adama
DN 346 ExD 394
W nawiązaniu do nauki płynącej z dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Oto Pan przybywa
DN 359, ExD 407
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Pan obdarzy błogosławieństwem, a nasza ziemia wyda swój owoc.
 
Uwielbienie:
Ciebie będę Boże prawy
Nuty w załączniku
Uwielbiajmy sprawiedliwego Boga.
 
Procesja na zakończenie:
Oto Pan Bóg przyjdzie
DN 357, ExD 404
Na zakończenie zaśpiewajmy tradycyjna antyfonę adwentową.