Propozycje śpiewów - II Niedziela Adwentu

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 01.12.2011 00:25

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Rorate caeli
DN 366 ExD 417
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; * Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się wasze serce.
 
Przygotowanie darów:
W czasie świętym adwentowym
DN 374
W nawiązaniu do nauki płynącej z dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Niech się radują niebiosa i ziemia
DN 354, ExD 577
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga.
 
Uwielbienie:
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
DN 317
Uwielbiajmy Boga Ojca wspólnie z Jezusem Chrystusem w Duchu świętym.
 
Procesja na zakończenie:
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
DN 347, ExD 395
Prośmy Boga o potrzebne łaski.