Propozycje śpiewów - III Niedziela Adwentu

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 08.12.2011 20:43

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
DN 331  ExD 181
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko.
 
Przygotowanie darów:
Słychać głos strażnika w dali
DN 367 ExD 418
W nawiązaniu do śpiewu przed Ewangelią: Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
 
Komunia:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
DN 354, ExD 577
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas zbawić.
 
Uwielbienie:
Niech z serca płynie pieśń
ExD 175
Uwielbiajmy Boga Ojca wspólnie z Jezusem Chrystusem w Duchu świętym.
 
Procesja na zakończenie:
Niebiosa rosę spuście nam z góry
DN 352 ExD 402
Na koniec zaśpiewajmy pieśń adwentową.