Propozycje śpiewów - IV Niedziela Adwentu

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 14.12.2011 21:37

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Spuście nam na ziemskie niwy
DN 369  ExD 419
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela
 
Przygotowanie darów:
Archanioł Boży Gabriel
DN 341 ExD 389
W nawiązaniu do Ewangelii o Zwiastowaniu Pańskim.
 
Komunia:
Oto Panna pocznie/Urząd zbawienia ludzkiego
DN 358/373, ExD 408
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel.
 
Uwielbienie:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
DN 314
Dziękujmy dobremu Bogu i głośmy Jego chwałę.
 
Procesja na zakończenie:
Zdrowaś bądź, Maryja
DN 376 ExD 425
Ofiarę Mszy świętej zakończmy pieśnią ku czci Matki Bożej, nawiązując do Ewangelii dzisiejszej niedzieli.