16 grudnia

Robert Mac

dodane 15.12.2011 23:00

Wszechmogący Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i nam towarzyszy, abyśmy oczekując z wielkim pragnieniem serca przyjścia Twojego Syna, doznali pomocy w życiu doczesnym i osiągnęli obiecana nagrodę. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Nic nie jestem w stanie uczynić dobrego bez Bożej łaski i pomocy. Człowiek wiary jest świadomy, że wszystko, co posiada i co go stanowi otrzymał w bezinteresownym darze od Boga. Jesteśmy sługami, którzy otrzymali wiele talentów od swego Pana, aby nimi zarządzać.  Dziś zanosimy modlitwy do Pana, abyśmy wykorzystując dar Boży z pragnieniem w sercu oczekiwali przyjścia Chrystusa. On przychodzi nie tylko w dzień Bożego Narodzenia. On pragnie przyjść do swoich umiłowanych w wielu sytuacjach i chwilach życia. Przychodzi w Eucharystii, w głoszonym Słowie, w człowieku napotkanym na ulicy, w pracy w szkole. Przychodzi także w moim zabieganiu o życie doczesne.  Proszę Cię, Panie, abym dobrze wykorzystując talenty, potrafił dostrzec Twoje przyjście, bym potrafił pragnąć Ciebie, jak sucha i zeschła ziemia jest spragniona wody. Bądź ożywczą wodą dla mojej duszy i serca.