Propozycje śpiewów - Narodzenie Pańskie

opra.: Marta Żelazowska

dodane 22.12.2011 10:24

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA ŚW. W NOCY (PASTERKA)

Procesja wejścia:
Wśród nocnej ciszy
DN 441, ExD 378
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem.

Procesja z darami:
Cicha noc, święta noc
DN 392, ExD 348
W nawiązaniu do Ewangelii o Narodzeniu Pańskim.

Komunia:
Mizerna cicha
DN 411, ExD 359
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Słowo stało się ciałem i oglądaliśmy Jego chwałę.

Uwielbienie:
Ciebie Boga wysławiamy
DN 311, ExD 154
Głośmy chwałę Najwyższemu!

Procesja na zakończenie:
Bóg się rodzi, moc truchleje
DN 387, ExD 347
Na zakończenie gromkim śpiewem obwieśćmy światu wesołą nowinę.

NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA ŚW. O ŚWICIE


Procesja wejścia:
Bracia patrzcie jeno/Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
DN 389/394
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Światło zabłysło dzisiaj nad nami, bo Chrystus nam się narodził. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju, Ojciec Wieczności, a Jego królestwu nie będzie końca.

Przygotowanie darów:
Gdy się Chrystus rodzi
DN 401, ExD 356
W śpiewie przed ewangelią słyszymy: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

Komunia:
Tryumfy Króla niebieskiego
DN 434, ExD 374
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem. Oto Król twój przychodzi do ciebie, Święty i Zbawiciel świata.

Uwielbienie:
Niechaj sławią Cię narody
DN 324
Łącząc się z całym światem dziękujmy dobremu Bogu i głośmy Jego chwałę.

Procesja na zakończenie:
Pasterze mili, coście widzieli?
DN 424 ExD 368
Na zakończenie zaśpiewajmy kolędę, która odnosi się do dzisiejszej Ewangelii.

NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA ŚW. W DZIEŃ


Procesja wejścia:
Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
DN 446  ExD 379
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; na Jego ramionach spoczęła władza, i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

Przygotowanie darów:
Niepojęte dary dla nas daje
DN 417 ExD 363
W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii.

Komunia:
Pójdźmy wszyscy do stajenki
DN 426, ExD 369
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od naszego Boga.

Uwielbienie:
Ciebie Boże wielbimy
DN 312
Uwielbiajmy wszechmocnego Boga!

Procesja na zakończenie:
Przybieżeli do Betlejem pasterze
DN 427, ExD 370
Ofiarę Mszy świętej zakończmy pieśnią ku czci Matki Bożej, nawiązując do Ewangelii dzisiejszej niedzieli.