Propozycje śpiewów - Św. Szczepana

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 22.12.2011 10:31

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Przystąpmy do szopy
DN 430, ExD 371
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Bramy nieba otworzyły się przed świętym Szczepanem, który został uwieńczony chwałą, jako pierwszy z męczenników, zaśpiewajmy pieśń, w której oddajmy chwałę Chrystusowi przychodzącemu na ziemię, by nas zbawić.

Procesja wejścia:
Do szopy, hej pasterze
DN 96, ExD 353
Przed Ewangelią słyszymy śpiew: Błogosławiony, którzy przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Komunia:
Śliczna Panienka
DN 433
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Ukamienowali Szczepana, który wołał i mówił: Panie Jezu, przyjmij ducha mego, zaśpiewajmy kolędę, która mówi jak z pokorą wypełniać wolę Ojca. Niech nam w tym pomaga Św. Szczepan.

Uwielbienie:
Niechaj będzie uwielbiony
DN 323
Uwielbiajmy naszego Pana.

Procesja na zakończenie:
Nie było miejsca dla Ciebie
DN 415
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa zaśpiewajmy pieśń, która ukazuje nam złóbek przez pryzmat krzyża.