Propozycje śpiewów - Świętej Rodziny

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 28.12.2011 21:04

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Adeste fideles
DN 380, ExD 345
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Pasterze poszli z pośpiechem i znaleźli Maryję i Józefa, i Niemowlę złożone w żłobie.

Procesja wejścia:
Pan z nieba i z łona
DN 422, ExD 367
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.

Komunia:
O gwiazdo betlejemska
DN 420, ExD 364
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Nasz Bóg ukazał się na ziemi i przebywał wśród ludzi.

Uwielbienie:
Niech z serca płynie pieśń
ExD 175
Uwielbiajmy naszego Pana.

Procesja na zakończenie:
Rodzino Święta
DN 451
Na zakończenie pomódlmy się do Świętej Rodziny