Chrzest Pański

Piotr Alabrudziński

dodane 07.01.2012 19:16

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Nie można, a przynajmniej nie trzeba myśleć o chrzcie Jezusa bez odniesienia do własnego chrztu. Szkoda, że większość z nas pewnie nie pamięta tego najważniejszego (z perspektywy wiary) wydarzenia z życia. O chrzcie Jezusa możemy wyczytać we fragmentach Ewangelii. O swoim możemy się dowiedzieć z opowiadań innych jego świadków, czy też ze zdjęć. Na całe szczęście do najważniejszej rzeczy, najważniejszej myśli chrztu mamy dostęp cały czas, niezależnie od pamięci czy świadectw innych ludzi. Mało tego – ta najważniejsza rzecz jest wspólna dla chrztu Jezusa i mojego chrztu. Co to takiego? Zapewnienie o miłości – to jest mój Syn, moja Córka, moje Umiłowane Dziecko! Proszę, niech żadna skleroza nie wymaże tego z mojej pamięci...