Propozycje śpiewów - II Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 12.01.2012 20:50

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
DN 217, ExD 580
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy.

Procesja z darami:
Idźcie na cały świat
DN 234, ExD 457
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.

Komunia:
O Panie, Tyś moim Pasterzem
DN 227, ExD 564
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Stół dla mnie zastawiasz, kielich mój jest pełny po brzegi.

Uwielbienie:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
DN 314, ExD 158
Z pieśnią na ustach chwalmy Boga i dziękujmy mu za bezmiar dobra.

Procesja na zakończenie:
Głoś imię Pana
DN 211, ExD 455
Na zakończenie za przykładem Apostołów głośmy imię Najwyższego Pana.