2. tydzień zwykły

Łukasz Przelazły

dodane 14.01.2012 19:58

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana …

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Cóż to jest niebo? Mogą się wielcy i mali tego świata zapytać. Jedno z powiedzeń na określenie czegoś, co jest od drugiego zdecydowanie lepsze, smaczniejsze a nawet i atrakcyjniejsze, mówi: „niebo w gębie”. Natomiast inne powiada: „trzeba nieba, ale trza i chleba”. To Bóg jest niebem. On jest rządcą i mieszkańcem niebiańskich firmamentów, a te na tle ziemi, która również do niego należy, bezwzględnie bardziej atrakcyjniej wypadają. Bóg jest niebem, ale jest także na ziemi wśród swoich stworzeń, natomiast czy będziemy chcieli kroki naszej ziemskiej wędrówki skierować ku królestwu niebieskiemu, to zależy już tylko od nas samych. Jedno jest pewne, bramy nieba są otwarte dla każdego człowieka. Dlatego proszę Cię Panie, abym wybrał dobrą ścieżkę swej pielgrzymki i osiągnął, to co jest pełne miłości, piękna i dobra. Abym osiągnął niebo.