Propozycje śpiewów - III Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 19.01.2012 19:47

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Z radością śpiewajcie Panu
DN 256
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. Przed Nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w Jego świątyni.

Procesja z darami:
Bliskie jest Królestwo Boże
DN 464, ExD 288
W słowach Ewangelii według św. Marka słyszymy: Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Komunia:
Skosztujecie i zobaczcie, jak dobry jest Pan
DN 301, ExD 567
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Uwielbienie:
Niech z serca płynie pieśń
ExD 175
Z radością głośmy chwałę Najwyższemu Bogu.

Procesja na zakończenie:
Złącz Panie miłujących Cię
DN 255
Na zakończenie módlmy się o miłość i trwanie w dobrym, zarówno w naszej wspólnocie jak i na całym świecie.