3. tydzień zwykły

Robert Mac

dodane 21.01.2012 15:32

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twego umiłowanego Syna, mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Bóg wzywa mnie dziś abym poszedł za Nim, abym odpowiedział na Jego wezwanie. On pragnie kierować moim życiem, ale nigdy nie czyni tego przymusowo, nigdy nie łamie mojej wolność. Zaprasza mnie do kroczenia z Sobą, jak zaprosił pierwszych uczniów. Lecz zanim ich zgromadził, wzywał wszystkich do nawrócenie i wiary w Ewangelię. Także dziś wzywa mnie do skierowania swych myśli i pragnień w kierunku prawdziwego szczęścia i dobra, którym jest tylko Bóg. Nie ma prawdziwej odpowiedzi na powołanie bez konkretnej decyzji nawrócenia. Nawracaj się, czyli zmieniaj myślenie, z myślenia świata na myślenie wiary. To znaczy, aby wiara w Słowo Boga zmieniała moje myśli, potem serce, a w końcu aby kształtowała konkretne czyny. Czas jest krótki…i przemija postać tego świata (1 Kor 7, 29a; 31b), dlatego proszę Cię, Panie, zmieniaj moje myślenie, abym umiał w każdej chwili odpowiedzieć na Twoje wezwanie, abym nie zmarnował okazji do pomnażania Królestwa Bożego.