Propozycje śpiewów - IV Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 26.01.2012 18:28

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Boże obdarz Kościół Twój
DN 201, ExD 440
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Ratuj nas Panie, nasz Boże, i zgromadź nas z krajów pogańskich, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twojej chwały.

Procesja z darami:
Za rękę weź mnie Panie
DN253
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.

Komunia:
O Boże mój, o Zbawicielu mój
DN 473, ExD 571
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu.

Uwielbienie:
Czego chcesz od nas Panie
DN 313, ExD 157
Z radością głośmy chwałę Najwyższemu Bogu i dziękujmy za wielkie rzeczy, które nam uczynił.

Procesja na zakończenie:
Panie połącz nas/Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało
Nuty w załączniku/DN 269, ExD 461
Na zakończenie módlmy się o miłość, trwanie w dobrym i jedność, zarówno w naszej wspólnocie jak i na całym świecie.