Propozycje śpiewów - V Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 02.02.2012 22:00

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Kłaniam się Tobie
DN 648, ExD 468
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem.

Procesja z darami:
Pójdź do Jezusa
DN 665
W dzisiejszej Ewangelii Jezus przedstawiony zastał jako lekarz, który uzdrawia i wypędza złe duchy.

Komunia:
Ja wiem w kogo ja wierzę
DN 645
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Niech dziękują panu za Jego dobroć, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo głodnego nasycił a łaknącego napełnił dobrami", dlatego podczas Komunii świętej warto śpiewać pieśń "Ja wiem w Kogo ja wierzę.

Uwielbienie:
Bądź pochwalon na wielki
DN 634
Głośmy chwałę Najwyższemu.

Procesja na zakończenie:
Wszystko Tobie oddać pragnę
DN 252
Wzbudźmy w sobie szczerą chęć życia zgodnie z nauką Chrystusa.