Propozycje śpiewów - VII Niedziela Zwykła

oprac. Marta Żelazowska

dodane 16.02.2012 21:57

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Pokładam w Panu ufność swą
DN 230, ExD 587
W nawiązaniu do antyfony na wejście: Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem..
 
Przygotowanie darów:
Gdzie miłość wzajemna
DN 210, ExD 454
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Ciebie całą duszą pragnę
DN 263, ExD 573
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą: Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.
lub
Sław języku Tajemnicę
DN 672, ExD 552
W drugiej antyfonie na Komunię słyszymy: Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem. Synem Bożym, który na ten świat przyszedł.
 
Uwielbienie:
Twoja cześć chwała
DN 679, ExD 555
Wyśpiewujmy chwałę Najwyższemu.
 
Procesja na zakończenie:
Boże mocny, Boże cudów
DN 224, ExD 485
Oddajmy się pod opiekę miłosiernemu Ojcu i prośmy o Jego łaski.