Środa Popielcowa

Robert Mac

dodane 21.02.2012 16:05

Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Czas wielkiego postu, tak dziś niepopularny, nie atrakcyjny, ktoś powie - komu potrzeby…niestety również często niezrozumiany. A tymczasem jest to najważniejszy czas w roku liturgicznym. Dla człowieka wiary jest to przede wszystkim okres wielkiego powrotu do miłości Boga, na wzór powrotu marnotrawnego syna do Ojca. Bóg w tym czasie daje wiele okazji, abym zatrzymał się nad sensem życia i spojrzał na nie z perspektywy męki, śmierci i zmartwychwstanie, które są rdzeniem prawdziwej wiary. Bóg zaprasza mnie i ciebie do ponownego wyboru dobra i prawdy, do zerwanie z grzechem, nałogiem, złymi przyzwyczajeniami, które niszczą nas samych. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie, prawdziwe życie, które jest tylko w Bogu. Ojciec pragnie powrotu swych dzieci, robi wszystko, aby ukazać swoją nieskończona miłość. Teraz odpowiedź zależy od syna, czy miłość zostanie zauważona i przyjęta. Boże proszę Cię, naucz mnie odrzucać wszystko, co przysłania mi Ciebie, Twoje światło w mej duszy. Wlej w moje serce pragnienie szczerej odpowiedzi na Twoje wezwanie.