Propozycje śpiewów - I Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 19.02.2015 12:14

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Kto się w opiekę
DN 215 , ExD 471
W nawiązaniu do antyfony na wejście: Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, wyzwolę go i okryję sławą, obdarzę go długim życiem.
 
Przygotowanie darów:
Bliskie jest Królestwo Boże
DN 464 , ExD 288
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, w której słyszymy: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
 
Komunia:
Sławcie usta ciało Pana
DN 671
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
lub
Tylko Bóg mi dopomoże
DN 243 , ExD 586
W drugiej antyfonie na Komunię słyszymy: Pan cię osłoni swoją potęgą, pod Jego opiekę się schronisz.
 
Uwielbienie:
Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże
DN 648, ExD 468
Uwielbiajmy Pana Boga pieśnią i oddajmy pokłon.
 
Procesja na zakończenie:
Pod Twą obronę
DN 229 , ExD 492
Na nowo rozpoczęty tydzień prośmy o potrzebne łaski, pokładając ufność w Bogu.