Propozycje śpiewów - II Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 26.02.2015 11:13

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Boże jesteś moim Bogiem
DN 263 , ExD 573
W nawiązaniu do antyfony na wejście: O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.
 
Przygotowanie darów:
Kto los swój złożył w ręce Boga
DN 008 (dodatek)
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
DN 203, ExD 443
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.
 
Uwielbienie:
Dziękujemy Ci Ojcze Nasz
DN 317, ExD 163
Uwielbiajmy Pana Boga pieśnią i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Boże w dobroci
DN 202 , ExD 442
Na nowo rozpoczęty tydzień prośmy o potrzebne łaski, pokładając ufność w Bogu.