Propozycje śpiewów - IV Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 12.03.2015 12:32

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

 
Procesja wejścia:
Niech się radują niebiosa i ziemia
DN 354 , ExD 577
Wyraźmy treść antyfony na wejście: Raduj się Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.
 
Przygotowanie darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
DN 205, ExD 445
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, gdzie po raz wtóry utwierdzamy się w prawdzie, że Bóg posłał swego Syna, aby świat został zabawiony, abyśmy my, umarli w skutek grzechu, odzyskali życie.
 
Komunia:
Jezu, Jezu do mnie przyjdź
DN 271
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą: Pan dotknął moich oczu, poszedłem, obmyłem się, przejrzałem i uwierzyłem Bogu.
 
Uwielbienie:
Niechaj będzie uwielbiony
DN 323, ExD 174
Uwielbiajmy Pana Boga pieśnią i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Idziesz przez wieki
DN 618 , ExD 456
Gdy przeżywamy Wielki Post, odprawiamy Drogą Krzyżową, na której spotykamy Chrystusa, musimy iść za nim, z wiarą że wszystko, co uczynił, było dziełem Jego największej miłości. Przede wszystkim krocząc za Nim trzeba pamiętać, że to Ojciec dał Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne...
 
PONIEDZIAŁEK IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
 
 
Procesja wejścia:
Duszo moja, niech pieśń twoja
DN 900
W nawiązaniu do antyfony na wejście: Oto sługa wierny i roztropny, któremu Pan powierzył swoją rodzinę - rozpocznijmy Mszę świętą od śpiewu pieśni ku czci świętego Józefa.
 
Przygotowanie darów:
Kto się w opiekę
DN 215, ExD 471
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, w której musimy uczyć się od Abrahama - jak wierzyć nadziei, od Józefa - jak przestać się bać, od Jezusa – jak wypełniać wolę Ojca i być pokornym wobec tego co zastajemy tu, na ziemi.
 
Komunia:
O Panie Ty nam dajesz
DN 281, ExD 537
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą: Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twojego Pana
 
Uwielbienie:
Dziękczynne pieśni
DN 314, ExD 158
Uwielbiajmy Pana Boga pieśnią i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Rodzino Święta, wśród rodzin jedyna
DN 451
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń do Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa.
Tagi: