Propozycje śpiewów - V Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 22.03.2012 13:28

Oraz Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

 
Procesja wejścia:
Boże w dobroci
DN 202 , ExD 442
Wyraźmy treść antyfony na wejście: Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką.
 
Przygotowanie darów:
Wisi na Krzyżu
DN 531, ExD 445
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, gdzie słyszymy: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.”
 
Komunia:
W krzyżu cierpienie
DN 532
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą: Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
 
Uwielbienie:
Święte milczenie
Uwielbiajmy Pana Boga w ciszy i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Ogrodzie oliwny
DN 510 , ExD 456
W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy: „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Pomódlmy się z Jezusem strwożonym, odpędzając nasze lęki na drodze ku wieczności w chwale Pana.
 
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
 
 
Procesja wejścia:
Panie Ty widzisz, Krzyża się nie lękam
DN 515, ExD 332
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Chrystus przychodząc na świat, mówi: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże.” Wypełniajmy wolę naszego Ojca, niosąc swój Krzyż, za Chrystusem i biorąc przykład z Maryi, która miała otwarte serce i z pokorą przyjęła słowa Gabriela.
 
Przygotowanie darów:
Archanioł Boży, Gabriel
DN 341, ExD 389
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, w której słyszymy: „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.”
 
Komunia:
Sławcie usta ciało Pana/Sław Języku tajemnicę
DN 671/672, ExD brak/552
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą:Słowo stałem się ciałem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę.”
 
Uwielbienie:
Święte milczenie
Uwielbiajmy Pana Boga w ciszy i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Stała Matka Boleściwa/Bolejąca Matka stała
DN 541/538 ExD brak/312
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń do Matki Boskiej Bolesnej, rozważając godną naśladowania postawę pokornie cierpiącej Służebnicy Pańskiej.