Śpiewy Wielkiego Tygodnia

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 22.03.2018 18:14

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

sibling / CC 2.0

Spis treści

 

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK

 

 

 
Procesja wejścia:
Pan Jezus grzechy nasze/Kto się w opiekę odda Panu swemu
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Rozpraw się, Panie, z tymi, którzy mnie krzywdzą, uderz na moich napastników. Chwyć puklerz i tarczę i powstań mi na pomoc, Panie, potężny mój Wybawicielu”.
Przygotowanie darów:
Bliskie jest Królestwo Boże
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Pan Jezus już się zbliża
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą:Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza w dniu mego utrapienia. Nakłoń ku mnie Twe ucho  w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj”.
 
Uwielbienie:
Święte milczenie
Uwielbiajmy Pana Boga w ciszy i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Rozmyślajmy dziś, wierni Chrześcijanie
Przygotowując się do Świętego Triduum, rozważajmy, co Pan Jezus wycierpiał dla naszego zbawienia.
 
WIELKI WTOREK
 
Procesja wejścia:
Kto los swój złożył w ręce Boga
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Nie wydawaj mnie, Panie, na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem”.
Przygotowanie darów:
Witam Cię witam
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Witaj, nasz Królu, posłuszny woli Ojca, jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie.”
 
Komunia:
Pozwól mi Twe męki śpiewać
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą:Bóg nie oszczędził własnego Syna,  lecz wydał Go za nas wszystkich.”
 
Uwielbienie:
Święte milczenie
Uwielbiajmy Pana Boga w ciszy i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Stała Matka boleściwa
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń do Matki Boskiej Bolesnej, rozważając godną naśladowania postawę pokornie cierpiącej Służebnicy Pańskiej.
 
WIELKA ŚRODA
 
Procesja wejścia:
Króla wznoszą się znamiona
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Na imię Jezus niech się zgina każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, gdyż Pan stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa; dlatego Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
 
Przygotowanie darów:
Kłaniamy się Tobie Chryste
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Witaj, nasz Królu i Zbawicielu, Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.”
 
Komunia:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą:Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,  ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
 
Uwielbienie:
Święte milczenie
Uwielbiajmy Pana Boga w ciszy i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Jużem dość pracował
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń, która bezpośrednio wprowadza nas w okres Triduum Sacrum.