Śpiewy Triduum Paschalnego

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 29.03.2012 21:31

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Spis treści

 
WIELKI CZWARTEK
 
Procesja wejścia:
A myśmy się chlubić powinni/Chwałą nasza jest Krzyż
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Chlubimy się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni."
 
Obrzęd obmywania nóg:
Przykazanie nowe daję wam/ Miłujcie się wzajemnie
Jedna z antyfon z 7 antyfon, które można wykonywać podczas tego obrzędu mów: "Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem."
 
Przygotowanie darów:
Gdzie miłość wzajemna/ Ubi Caritas
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, w której słyszymy, że Jezus umiłował nas do końca.
 
Komunia:
Oto święte ciało Pana
Pan wieczernik przygotował
Panie dobry jak chleb
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą:To jest Ciało moje za was wydane; ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, na moją pamiątkę."
 
Uwielbienie:
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji
Sław języku Tajemnicę
W czasie przeniesienia śpiewamy hymn Sław języku tajemnicę, którego tekst opisuję nam historię Zbawienia do momentu Wieczerzy i kończy się śpiewem uwielbienia Najświętszego Sakramentu.
 
WIELKI PIĄTEK
 
Adoracja Krzyża:
Wielbimy Krzyż Twój Panie
Święty Boże
Ludu, mój ludu
Krzyżu święty
Krzyżu Chrystusa
Wisi na Krzyżu
Zawitaj ukrzyżowany
Króla wznoszą się znamiona
W trakcie Adoracji Krzyża śpiewamy pieśni traktujące o Krzyżu, których słowami możemy wyrazić uwielbienie dla Krzyża, a także pieśni o tematyce pasyjnej.
 
Komunia:
Witam Cię, witam
O Krwi najdroższa
Jezu, miłości Twej
Duszo Chrystusowa
Podczas Komunii świętej śpiewamy pieśni eucharystyczne lub pasyjne.
 
Procesja do Grobu Pańskiego
Odszedł Pasterz od nas
W czasie procesji śpiewamy pieśń, w której rozważamy historię Zbawienia, składając dziękczynienie za trud męki i wielką miłość Dobrego Pasterza, który oddał życie za swoje owce.
 
WIGILIA PASCHALNA
 
Śpiew po odnowieniu przyrzeczeń:
Przez chrztu świętego wielki dar/Com przyrzekł Bogu
Po odnowieniu przyrzeczeń, a w czasie pokropienia wiernych woda święconą, śpiewamy pieśni o tematyce chrzcielnej.
Przygotowanie darów:
Zwycięzca śmierci
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, w której słyszymy: „Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział.”
 
Komunia:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Wstał Pan Chrystus
Alleluja, Jezus żyje
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą: "Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, obchodźmy nasze święto w szczerej radości. Alleluja!"
 
Uwielbienie:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja:
Wesoły nam dzień dziś nastał
Chrystus zmartwychwstan jest
Podczas procesji śpiewamy pieśni wyrażające naszą wiarę w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.
 
Po powrocie procesji do kościoła:
Ciebie Boga wysławiamy
Gromkim śpiewem głośmy chwałę Najwyższemu.
 
Procesja na zakończenie
Wesel się Królowo miła
Wigilię Paschalną wielkiej nocy zakończmy śpiewem antyfony, modląc się do Najświętszej Maryi Panny i głosząc radość ze Zmartwychwstania Pańskiego.
 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – MSZA ŚW. W DZIEŃ

Rozpoczęcie:
Wesoły nam dzień dziś nastał
W antyfonach na wejście została wyrażona radość ze zmartwychwstania Chrystusa: "Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, położyłeś na mnie swą rękę, przedziwna jest Twoja wiedza. Alleluja" i "Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja”, dlatego liturgię Mszy świętej rozpocznijmy śpiewem pieśni "Wesoły nam dzień dziś nastał".

Sekwencja:
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Sekwencja obowiązuje w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Można ją odmawiać w dni oktawy wielkanocnej.

Przygotowanie darów:
Wstał Pan Chrystus z martwych 
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa: dwie Ewangelie (do wyboru J 20, 1-9 lub: Mk 16, 1-8) wyrażają tajemnicę dzisiejszego dnia: Chrystus zmartwychwstał!
Komunia:
Otrzyjcie już łzy
Nawiązując do antyfony na Komunię świętą: "Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, obchodźmy nasze święto w szczerej radości. Alleluja!"
 
Uwielbienie:
Ciebie Boga wysławiamy 
"Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki"- wyraźmy naszą wdzięczność Bogu Ojcu śpiewem hymnu "Te Deum".

Procesja na zakończenie:
Wesel się, Królowo miła
Mszę świętą w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego tradycyjne zakończmy śpiewem antyfony "Wesel się, Królowo miła".
 
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

(Poniedziałek, jak sama nazwa wskazuje, nie należy już do Triduum Paschalnego. Umieściliśmy ją w śpiewach Triduum, by dać czas na przygotowanie liturgii w parafii.)
 
Rozpoczęcie:
Pan zmartwychwstał i jest z nami/Alleluja! Biją dzwony
W antyfonie na wejście słyszymy: "Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki. Alleluja.”

Sekwencja:
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Sekwencję można odmawiać w dni oktawy wielkanocnej.

Przygotowanie Darów:
Złóżcie troski żałujący
W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii, która opisuje ukazanie się Zmartwychwstałego Chrystusa niewiastom.

Komunia święta:
Nie zna śmierci Pan żywota
Antyfona na Komunię świętą głosi prawdę: "Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nie ma już nad Nim władzy. Alleluja.”

Uwielbienie po Komunii świętej:
Ciebie Boże wielbimy/Niech z serca płynie pieśń
Głośmy chwałę Najwyższemu i uwielbiajmy Jego imię.

Procesja na zakończenie
O dniu radosny/Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
Na zakończenie wyraźmy radość ze Zmartwychwstania Pańskiego.