Niedziela Palmowa

Robert Mac

dodane 31.03.2012 16:00

Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu, daj nam pojąć naukę płynącą z Jego Męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Chrystus dał mi przykład pokory, abym go naśladował. Pokora to nic innego jak prawda o tym, kim jestem, jaki jestem i jaki jest cel mojego życia. Chryste, Ty jasno wiedziałeś, kim jesteś i dokąd zmierzasz, dlatego nie zważając na ludzki osąd czy chwałę pełniłeś we wszystkim wolę Ojca. Spełniłeś wszystko, co Ojciec zamierzył od początku świata względem Ciebie. Ponadto nadal pełnisz swą misję w Kościele, w którym jesteś żywy i prawdziwy, uobecniany na każdej Eucharystii mocą Ducha Świętego. Dlatego stając na progu Wielkiego Tygodnia, błagam, uczyń moje serce pełnym pokory i wiary. Proszę Cię, pozwól mi przeżyć ten arcyważny czas, abym na nowo odkrył, że jestem prawdziwie umiłowanym dzieckiem Boga, oczyszczony i uświęcony Najdroższą Krwią Chrystusa, a moim jedynym prawdziwym celem jest Królestwo Niebieskie, do którego już teraz kieruję swe kroki i pragnienia serca. Uwolnij mnie z więzów tego świata, abym umocniony Twoją łaską, toczył zwycięski bój z wrogami prawdy i miłości.