Propozycje śpiewów - II Niedziela Wielkanocna

oprac. Marta Żelazowska

dodane 12.04.2012 16:51

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Bóg jest miłością/ O Panie szukasz dzieci Twych
Druga Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego, dlatego na wejście wykonajmy pieśń mówiącą o nieskończonej miłości, dobroci i łasce Boga.
 
Przygotowanie darów:
Ofiarujmy chwałę w wierze/Zwycięzca śmierci
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Ja wiem w kogo ja wierzę
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Alleluja.”
 
Uwielbienie:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Uwielbiajmy Pana Boga w ciszy i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Jezu ufam Tobie
Na zakończenie wykonajmy trzykrotnie inwokację, do Jezusa miłosiernego.