Sobota w oktawie Wielkanocy

Piotr Alabrudziński

dodane 13.04.2012 23:00

Boże, Ty w swojej dobroci pomnażasz szeregi wierzącego w Ciebie ludu, wejrzyj na Twoich wybranych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego, i udziel im wiecznego szczęścia. Przez naszego Pana...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

„Wieczne szczęście”. Coś, czego nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Coś, czego nawet nie warto sobie wyobrażać. Przecież Bóg może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy (por. Ef 3, 20). Proszę Cię, przy tej okazji, żebym nie ograniczał i nie zamykał Ciebie w moich małych marzeniach! Żebym zawsze był otwarty na Twoje dobre dary...