Propozycje śpiewów - III Niedziela Wielkanocna

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 19.04.2012 12:12

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Radośnie Pany hymn śpiewajmy
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście „Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie.” weselmy się ze zmartwychwstania Jezusa, przez które śmierć została zwyciężona, a my otrzymaliśmy nadzieję życia wiecznego.
 
Przygotowanie darów:
Nie zna śmierci Pan żywota
Chrystus umierając na Krzyżu i zmartwychwstając, zgładził grzech i otworzył nam bramy wieczności. Bądźmy utwierdzeni w wierze, że „nie zna śmierci Pan żywota!” i rozpoznajmy Go na codziennych drogach naszego życia.
 
Komunia:
Panie dobry jak chleb
W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii oraz antyfony komunijnej: „Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba. Alleluja”.
 
Uwielbienie:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Alleluja! Jezus żyje
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń wielkanocną, głosząc radość ze Zmartwychwstania naszego Pana.