Propozycje śpiewów - Uroczystość NMP Królowej Polski

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 30.04.2012 10:33

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Cześć Maryi
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.”
 
Cześć Maryi
 
Przygotowanie darów:
Łask Pośredniczko
W psalmie słyszymy: „Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki.”
 
Łask Pośredniczko
 
Komunia:
Królowej Anielskiej śpiewajmy
W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii oraz antyfony komunijnej: „Najdostojniejsza Królowo świata, Maryjo, zawsze Dziewico, która porodziłaś Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi, wypraszaj nam pokój i zbawienie.”
 
Królowej anielskiej
 
Uwielbienie:
Magnificat
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Magnificat
 
Procesja na zakończenie:
Z dawna Polski
Pomódlmy się za Ojczyznę za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
 
Z dawna Polski Tyś Królową