Propozycje śpiewów - VI Niedziela Wielkanocna

oprac: Marta Żelazowska

dodane 07.05.2012 10:04

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Alleluja! Jezus żyje
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Głoście radosną nowinę, niech będzie słyszana, po krańce ziemi rozpowiadajcie, że Pan wyzwolił swój naród. Alleluja.”
 
Alleluja Jezus żyje
 
Przygotowanie darów:
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, w której słyszymy: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
 
Bóg jest miłością
 
Komunia:
Gdzie miłość wzajemna
W nawiązaniu do Liturgii Słowa i antyfony na komunię: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a On wam da innego Pocieszyciela aby z wami był na zawsze. Alleluja.”
 
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
 
Uwielbienie:
Boże zmiłuj się nad nami (Niechaj sławią Cię narody)
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Boże zmiłuj się nad nami
 
Procesja na zakończenie:
Wstał Pan Chrystus
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń wielkanocną.
 
Wstał Pan Chrystus

 
Tagi: