Propozycje śpiewów - Wniebowstąpienie Pańskie

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 14.05.2012 09:32

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Chrystus Pan w niebo wstępuje
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Alleluja.”
 
Chrystus Pan w niebo wstąpuje
 
Przygotowanie darów:
Idźcie na cały świat
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”
 
Idźcie na cały świat
 
Komunia:
Być bliżej Ciebie
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Alleluja.”
 
Być bliżej Ciebie chcę
 
Uwielbienie:
Niech z serca płynie pieśń
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Niech z serca płynie pieśń
 
Procesja na zakończenie:
Ludu Kapłański
W drugim czytaniu słyszeliśmy: „I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.” Oddajmy cześć Chrystusowi.
 
Ludu kapłański