Pięćdziesiątnica

Robert Mac

dodane 26.05.2012 16:06

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

 Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu, zgodnie z obietnicą Chrystusa Pana, zstąpił Duch Święty, napełniając swoją mocą Pierwotny Kościół, kontynuując tym samym dzieło Zbawienia, rozpoczęte w chwili poczęcia Chrystusa pod sercem Maryi, mocą tego samego Ducha, który jakoby „rodził” wspólnotę Kościoła, objawiając ją światu.  Ten Duch Święty, napełnia i prowadzi Wspólnotę Kościoła jak i poszczególnych wierzących drogą prawdy i miłości wśród „fal i sztormów” świata, dając siły i odwagę do głoszenia Radosnej Nowiny o Chrystusie. Dziś ja, jako chrześcijanin, obdarzony łaskami Ducha Świętego na chrzcie i bierzmowaniu, proszę w postawie pokory, abym na nowo otworzył swoje serce na Ciebie, Duchu Miłości i Prawdy. I jak niegdyś Apostołowie głosili z odwagą i mocą Chrystusa Zmartwychwstałego, tak również ja pragnę dostąpić zaszczytu kontynuowania tego wielkiego dzieła. Duchu Uświęcicielu przemień moje serce, abym umiał kochać jak Chrystus każdego człowieka, służyć jak Chrystus tym, których postawisz na drodze mojego życia i świadczyć swoim życiem jak Chrystus dawał świadectwo o Niepojętej Miłości Ojca.