Propozycje śpiewów - Uroczystość Trójcy Świętej

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 28.05.2012 16:47

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Jeden w naturze
Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Zaśpiewajmy pieśń nawiązując do antyfony na wejście: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec i Jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie.”
 
Jeden w naturze
 
Przygotowanie darów:
Przyjmij, o Najświętszy Panie
Śpiewając pieśń odpowiadającą czynności liturgicznej oddajmy cześć Trójcy Przenajświętszej w nawiązaniu do śpiewu przed Ewangelią: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
 
Przyjmij, o Najświętszy Panie
 
Komunia:
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
W nawiązaniu do antyfony na komunię: Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc waszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze.
 
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
 
Uwielbienie:
Ciebie, Boga, wysławiamy
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Ciebie Boga wysławiamy
 
Procesja na zakończenie:
Przez Chrztu świętego
Na dowód tego, że jesteśmy synami Bożymi, zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym w Chrystusie Panu. Oddajmy cześć Najświętszej Trójcy.
 
Przez chrztu świętego wielki dar

 
Tagi: