Propozycje śpiewów - X Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 05.06.2012 16:40

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Nieprzyjaciele, którzy mnie osaczają, chwieją się i padają.”
 
Głoś imię Pana
 
Przygotowanie darów:
Pójdź do Jezusa
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa oddajmy się pod opiekę Temu, który pomoże przetrwać mężnie prób ziemskich czas.
 
Pójdź do Jezusa
 
Komunia:
Kto los swój złożył
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Pan jest moją opoką i twierdzą, moim wybawicielem, Bóg jest moim obrońcą.” Lub ”Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.”
 
Kto los swój złożył
 
Uwielbienie:
Niechaj będzie uwielbiony
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Niechaj będzie uwielbiony
 
Procesja na zakończenie:
Ja wiem w kogo ja wierzę
W drugim czytaniu słyszeliśmy: „Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień.”
 
Ja wiem, w kogo ja wierzę